Artsen kunnen alle kinderen en voor alle kinderteams (m.u.v. Eetteam Groningen) makkelijk en veilig verwijzen via Zorgdomein.

Verwijzingen en correspondentie voor alle locaties kunnen verstuurd worden naar ons postadres: 
Heratemaheerd 8
9737 MT  GRONINGEN

Overige vragen kunnen telefonisch (050 2800 088) of via e-mail gesteld worden (info@kinderfysionoord.nl)