Kinderfysiotherapie Noord - Groningen

Kinderen zijn geen kleine volwassenen.

Elke leeftijd kent zijn eigen bijzonderheden in de ontwikkeling. Peuters zijn vooral de kwaliteit van hun verworven vaardigheden aan het verbeteren, zoals bij het lopen, rennen en klauteren.

Vanaf de kleuterschool gaan kinderen weer hele nieuwe vaardigheden leren.

Als de motorische ontwikkeling anders loopt dan normaal, kan de kinderfysiotherapeut beoordelen of hiervoor extra aandacht en/of oefeningen nodig is.

kinderfysiotherapie-peuter-kleuter-motorische-ontwikkeling-kinderfysiotherapeut.jpg

Problemen

Onderzoek

Het eerste bezoek zal de kinderfysiotherapeut spelenderwijs de motoriek en de mogelijkheden van het kindje beoordelen. Om een gedegen onderzoek te doen is het handig om eerst een beetje vertrouwen te creëren met spelen. Bij de volgende afspraak wordt er een motorische test afgenomen en waar nodig nog andere onderzoeken.

Hiermee kan worden beoordeeld of het bewegen past binnen de range/norm van de normale ontwikkeling. Het ene kind ontwikkelt soms (even) minder sneller dan een ander kind, dat is niet altijd een probleem waar wat mee gedaan moet worden.

Als er wel zorg nodig is, wordt dit met de ouders besproken en wordt een behandelvoorstel gedaan.

Behandeling

Kinderen leren spelenderwijs. 

Sommige kinderen hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid te leren.

De kinderfysiotherapeut kent verschillende methodes om bepaalde vaardigheden aan te leren.
 

Ook kan de kinderfysiotherapeut ouders tips geven over bewegen.

De duur van een behandeltraject is gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden.

Meer informatie

Locatie:
De behandeling van peuters en kleuters vindt plaats in Groningen, Hoogezand en Haren.

Aanmelden:
Aanmelden voor alle locaties kan telefonisch 050-2800088 of via het aanmeldformulier.

Indien gewenst kan de eerste afspraak binnen 3 dagen gepland worden. Een verwijzing van een arts is niet noodzakelijk.

Kosten:
Voor de behandeling worden geen kosten bij u in rekening gebracht. De kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed door de zorgverzekering (basisverzekering). Er is geen sprake van kosten vanuit het 'eigen risico'.

Samenwerking:
Jeugdarts

Vragen:
Voor vragen kunt u bellen (050-2800088) of mailen info@kinderfysionoord.nl

Kinderfysiotherapie Noord - Groningen
Kinderfysiotherapie Noord - Groningen