Kinderfysio Noord heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. De behandelingen worden hierdoor volledig vergoed. De basisverzekering is voor iedereen verplicht en de inhoud ervan is bij alle zorgverzekeraars hetzelfde. Kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouders. Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed:

  • bij niet-chronische aandoeningen maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar
  • bij chronische aandoeningen alle behandelingen

Voor kinderfysiotherapie heeft u geen verwijzing nodig. Alleen voor behandeling van het kind thuis of op school is een verwijzing wel nodig. Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het afhankelijk van uw zorgverzekeraar en het gekozen pakket hoeveel behandelingen nog boven de 18 maal worden vergoed bij een niet-chronische aandoening. U kunt dit nazien in uw polis of informatie inwinnen bij uw verzekeraar. Indien de kosten niet vergoed worden door de zorgverzekeraar ontvangt u een factuur. Dit wordt vooraf met u besproken.

Zitting fysiotherapie € 35,00
Zitting aan huis € 52,50
Zitting kinderfysiotherapie € 52,50
Zitting kinderfysiotherapie aan huis € 70,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 52,50
Lange zitting aan huis € 70,00
Screening € 17,50
Intake en onderzoek na screening € 35,00
Intake en onderzoek na screening aan huis € 52,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 52,50
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 70,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult €105,00
Eenmalig fysiotherapeutisch consult aan huis €122,50
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 52,50
Instructie / overleg ouders van de patiënt € 52,50
Telefonische zitting € 17,50
Niet nagekomen afspraak € 25,00