Kinderfysiotherapie Noord - Groningen

Wij gaan er vanuit dat iedereen weet dat overgewicht voor een kind niet gezond is. En dat ouders het beste voor hun kinderen willen.

Helaas is het erg moeilijk om gedrag en leefstijl te veranderen. Dat lukt vaak niet zonder hulp. 

Onze kinderfysiotherapeuten kunnen helpen om het beweeggedrag te veranderen. We doen dit in samenwerking met een kinderdiëtist en pedagoog/psycholoog in het eetteam Groningen en het eetteam Hoogezand.

Het doel is om het gezin te helpen aan een gezond eetpatroon en te voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen waardoor het kind naar een gezond gewicht en goede fitheid kan groeien.

kinderfysiotherapie-overgewicht-obesitas-bewegen-sporten-kinderfysiotherapeut.jpg
Kinderfysiotherapie Noord - Groningen
Kinderfysiotherapie Noord - Groningen

Problemen

  • Belemmering van dagelijks functioneren door verminderde fitheid
  • Niet/onvoldoende kunnen meedoen met een sport/schoolgym
  • Vertraagde motorische ontwikkeling
  • Verhoogd BMI wat gezondheidsrisico geeft
  • Moeite met eten uit de schijf van vijf
  • (Ernstige) negatieve gevoelens door overgewicht

Onderzoek

Tijdens de eerste afspraak zijn de kinderdiëtist, kinderfysiotherapeut en pedagoog aanwezig.

Samen met kind en ouders zullen de problemen en de hulpvraag opgehelderd worden. Dit is de basis voor gericht verder onderzoek per discipline.

Hiervoor zal een vervolg afspraak worden ingepland.

De kinderfysiotherapie zal zich richten op problemen in het bewegen en de fitheid die het dagelijks functioneren en de ontwikkeling van het kind belemmeren.

Tijdens de onderzoekfase zal een gezamenlijk plan worden gemaakt door alle betrokken zorgprofessionals, kind en ouders.

Behandeling

De behandeling wordt per discipline uitgevoerd. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk doel. De voortgang wordt regelmatig met elkaar afgestemd en zo nodig wordt de behandeling bijgesteld.

De kinderfysiotherapie richt zich op gedragsverandering op het gebied van bewegen.

Gedragsverandering is een lastig en lang traject.

We sluiten aan bij de interesses, motivatie en mogelijkheden van het kind (en het gezin). In kleine haalbare stappen werken we toe naar gezond beweeggedrag. Succes ervaren ('ik kan het!') en plezier in bewegen is het uitgangspunt om de motivatie te houden voor het lange traject. 

De duur van het traject is gemiddeld een jaar. Bij de start worden vaker (wekelijks) afspraken gepland. Gedurende het jaar worden de afspraken minder frequent (2-wekelijks, maandelijks, 2-maandelijks).

Meer informatie

Locatie:
De behandeling van kinderen met overgewicht/obesitas vindt plaats in Groningen, Hoogezand en Haren. Het eerste intakegesprek vindt plaats in Groningen (Beijum) of Hoogezand.

Aanmelden:
Aanmelden voor alle locaties kan telefonisch 050-2800088 of via het aanmeldformulier.

Indien gewenst kan de eerste afspraak binnen 3 werkdagen gepland worden.

Kosten:
Voor de behandeling worden geen kosten bij u in rekening gebracht. De kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed door de zorgverzekering (basisverzekering). Er is geen sprake van kosten vanuit het 'eigen risico'.

Inhoudelijk:
Meer informatie over obesitas bij kinderen is te vinden op:

Samenwerking:
Kinderfysio Noord werkt samen met:
In Groningen met Voedingsadvies Groningen, Saul pedagogische ondersteuning en Accare. In Hoogezand met AVS diëtisten, Saul pedagogische ondersteuning en Accare.

Vragen:
Voor vragen kunt u bellen (050-2800088) of mailen info@kinderfysionoord.nl