Kinderfysiotherapie Noord - Groningen

Kinderen met een aangeboren aandoening hebben vaak ook problemen met het houding- en bewegingsapparaat. In onze praktijk zijn kinderfysiotherapeuten werkzaam die kennis en ervaring hebben op het gebied van het kind in ontwikkeling met een aangeboren aandoening.

Er wordt goed naar het kind gekeken en geluisterd naar de hulpvraag van het kind en de ouders. Meestal zijn er meerdere zorgprofessionals betrokken.

Samen met kind, ouders en andere betrokkenen zal een plan gemaakt worden om het kind zo goed mogelijk te laten genieten van bewegen.

De motorische ontwikkeling zal worden gestimuleerd en er zal gekeken worden naar welke hulpmiddelen nodig en het meest geschikt zijn.

De kinderfysiotherapeut onderzoekt de mogelijkheden van het kind en geeft adviezen en oefeningen om de mogelijkheden uit te breiden.

Het doel is dat het het kind zijn/haar mogelijkheden benut en zo weinig mogelijk wordt beperkt in het functioneren. Ook wordt gekeken hoe klachten op de lange termijn kunnen worden voorkomen.

Onze kinderfysiotherapeuten werken hierbij nauw samen met kinderrevalidatieartsen, logopedisten en ergotherapeuten.

 

kinderfysiotherapie-aangeboren-aandoeningen-motoriek-ontwikkeling-bewegen-kinderfysiotherapeut.jpg
Kinderfysiotherapie Noord - Groningen

Problemen

  • Ontwikkelingsstoornissen
  • Kinderen met een meervoudige beperking
  • Spierziekten
  • Genetische afwijkingen 
  • Algehele ontwikkelingsachterstand
  • Stofwisselingsziekten
  • Centraal neurologische aandoeningen
  • Perifeer neurologische aandoeningen
  • Niet aangeboren hersenletsel

Onderzoek

Voor de kennismaking, het in kaart brengen van de hulpvraag en de mogelijkheden van het kind nemen we ruim de tijd. Er wordt ook gekeken naar de beweeglijkheid van de gewrichten, de lengte, kracht en spanning van de spieren, de houding van de romp en de ledematen en natuurlijk naar de interesses van het kind. Dit alles als voorwaarden voor het bewegen, ontwikkelen en spelen.

Met instemming van de ouders zal informatie worden opgevraagd bij andere betrokken zorgprofessionals. Om met elkaar tot een goed behandelplan te komen.

Behandeling

De behandeling bestaat uit oefeningen om de mogelijkheden op het gebied van bewegen uit te breiden of te behouden en verergering in de toekomst te voorkomen.

De oefeningen worden voor het kind op een passende en  leuke manier aangeboden.

Het doel is dat het het kind zijn/haar mogelijkheden benut en zo weinig mogelijk wordt beperkt in het functioneren. Ook wordt gekeken hoe klachten op de lange termijn kunnen worden voorkomen.

De duur van de behandeling is vaak gedurende de hele groei, afhankelijk van de behoefte kan dat (afwisselend) in een hoge en lage frequentie zijn.

Meer informatie

Locatie:
De behandeling van kinderen met aangeboren aandoeningen vindt plaats in de thuissituatie of in de praktijk in Groningen, Hoogezand en Haren.

Aanmelden:
Aanmelden voor alle locaties kan telefonisch 050-2800088 of via het aanmeldformulier.

Indien gewenst kan de eerste afspraak binnen 3 werkdagen gepland worden.

Kosten:
Voor de behandeling worden geen kosten bij u in rekening gebracht. De kinderfysiotherapie wordt volledig vergoed door de zorgverzekering (basisverzekering). Er is geen sprake van kosten vanuit het 'eigen risico'.

Inhoudelijk:

Samenwerking:
Kinderfysio Noord werkt voor kinderen met aangeboren aandoeningen nauw samen met kinderrevalidatieartsen van het UMCG/Beatrixoord, logopedisten en ergotherapeuten die ook thuis kunnen behandelen.

Vragen:
Voor vragen kunt u bellen (050-2800088) of mailen info@kinderfysionoord.nl