Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut. Een andere mogelijkheid is dat u ontevreden bent over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u omgaat. Dan is het goed om uw klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut zelf of, als u dat prettiger vindt, met een andere fysiotherapeut uit de praktijk. Wij zijn altijd bereid om hiervoor tijd vrij te maken en om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek of vragen om een onafhankelijke bemiddelaar. Ook is het mogelijk om uw klacht eerst uit te leggen in een brief.

Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij patiëntenorganisaties zoals ‘Zorgbelang Groningen’. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Levert een gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u bij een klachtenfunctionaris een klacht indienen. Lees hiervoor ons klachtenreglement. De behandelend fysiotherapeut of een andere medewerker van de praktijk kan u in contact brengen met een klachtenfunctionaris.