Signaleringsmethode motoriek Basisonderwijs©


Een objectieve manier die in korte tijd door de leerkracht afgenomen kan worden zonder dat het kind hiervoor apart geobserveerd hoeft te worden. 

De methode bestaat uit 2 onderdelen met een vervolgtraject:Signaleringsmethode Motoriek Basisonderwijs (SMB):

1. De motoriek van alle kinderen worden door de leerkracht jaarlijks gecheckt middels een korte lijst (2 min. per kind). Deze lijst kan toegevoegd worden aan het kindvolgsysteem en kan worden besproken met de ouders.

2. Bij twijfel of problemen met de motoriek wordt door de leerkracht een gevalideerde normatieve vragenlijst afgenomen (max 10 min. per kind). Deze vragenlijst geeft een indicatie of de motoriek werkelijk beneden de norm scoort (< 5e percentiel), een risico vormt (tussen 5e en 15e percentiel) of binnen de normale spreiding van de motorische ontwikkeling valt (> 15e percentiel).

Vervolgtraject:

3. Het vervolgtraject kan, indien nodig/gewenst, ingeschakeld worden. Hierbij zal het kind individueel onderzocht worden door een motorisch remedial teacher of een kinderfysiotherapeut.


4. Indien geïndiceerd worden adviezen gegeven aan ouders en leerkrachten en/of wordt het kind gedurende een periode behandeld door een motorisch remedial teacher, kinderfysiotherapeut, logopedist en/of ergotherapeut. Voor diagnosestelling van bijvoorbeeld Developmental Coordination Disorder (DCD) wordt het kind via de huisarts doorverwezen naar een specialist.