Samenwerking kinderfysiotherapeuten

Samenwerking kinderpsycholoog

Er is een goede samenwerking met de psychologiepraktijk voor kinderen van Nynke Klopstra. Nynke neemt deel in het Eetteam Groningen wat eens per maand spreekuur heeft in het Bewegingscentrum Junior.

Samenwerking Kinderfysiotherapeuten

Kinderfysiotherapeuten Eerstelijn Regio stad Groningen (KG) hebben een nauwe samenwerking. Zie www.kinderfysiotherapiegroningen.nl De geregistreerde kinderfysiotherapeuten uit de provincie Groningen vormen een vakgroep en stemmen de zorg in de regio met elkaar en met andere zorgverleners af.

Samenwerking logopedie en ergotherapie

Eerstelijns Kindertherapeuten stad Groningen (EKG) behandelen kinderen multidisciplinair (fysiotherapie, logopedie en ergotherapie). Zie www.ekgroningen.nl

Collega fysiotherapeuten

Met de praktijk Fysio aan 't Wad, De Vuursteen (Vinkhuizen), Praktijk Negentig (Paddepoel en Hoornse meer), Centrum voor Fysiotherapie (Beijum), Fysiotherapie Wilkemaheerd (Beijum), Fysiotherapie Haren-West wordt samengewerkt indien er vragen zijn die niet binnen onze specialisatie passen. 


Ziekenhuizen

Kinderartsen, revalidatieartsen, kinderneurologen, fysiotherapeuten in UMCG en Martiniziekenhuis

Huisartsen


Huisartsen in de stad Groningen, Haren, Baflo, Eenrum, Warffum en Uithuizen.Scholen


Behandelingen kunnen op indicatie plaatsvinden op meerdere scholen o.a. in de wijken Vinkhuizen, Paddepoel, Selwerd, Hoogkerk, De Held, Beijum en Haren, Baflo, Eenrum, Warffum en Uithuizen.Consultatie bureau/jeugd artsen

Er is regelmatig overleg en afstemming met de consultatie artsen en jeugdartsen in regio Groningen, Haren, Winsum en Uithuizen e.o.

Podologiepraktijk Van Maanen