Corona update 28 februari 2022:

  • De 1,5 meter regel is vervallen maar 1,5 meter blijft een veilige afstand, we zouden het op prijs stellen als hier rekening mee wordt gehouden.
  • Uit oogpunt van veilig en verantwoord werken blijven onze therapeuten persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
  • Er is geen mondkapjesplicht meer, maar er kan zich een situatie voordoen dat de therapeut het wenselijk vindt dat ouder en/of kind wel een mondkapje draagt.
  • De basisadviezen, zoals zorg voor voldoende frisse lucht, doe een test bij klachten en was vaak je handen, blijven gelden. 
  • We schudden nog geen handen. 

Hartelijke groet,

Team Kinderfysio Noord.