Aanbod praktijk

1. Consult

Het kind wordt 2x gezien voor onderzoek en een schriftelijk advies.

2. Multidisciplinaire intake

Het kind wordt in kaart gebracht middels een verhelderend gesprek met de ouders op de gebieden van de (psycho)motorische ontwikkeling, spraak/taal ontwikkeling en eetproblemen.

3. Sportgerelateerde vragen zoals sportkeuze, conditie testen en revalidatie van sportblessures
Het kind wordt getest en afhankelijk van de vraag wordt advies gegeven of behandeld. De praktijk heeft samenwerking met gemeentelijk en regulier sportaanbod in de buurt.

4. Onderzoek en behandeling ‘Motorische achterstand / DCD’

Het kind wordt onderzocht en behandeld middels oefeningen
en adviezen aan (school en) ouders. De behandeling heeft een duur van 16 
weken, waarbij het kind eens per week in de praktijk of op school wordt
 gezien.  Lees meer over DCD

5. Onderzoek en behandeling ‘Schrijfmotoriek’

Het schoolgaande kind wordt onderzocht en behandeld middels oefeningen
 adviezen over lichaamshouding, penvatting en schrijftechnieken. De 
behandeling heeft meestal een duur van 16 weken, waarbij het kind eens per week in
 de praktijk of op school wordt gezien.

6. Onderzoek en behandeling zuigelingen betreffende motorische
ontwikkeling en scheve hoofdjes
Het kind wordt onderzocht en thuis behandeld middels adviezen aan de
 ouders welke samen worden geoefend. De behandeling heeft meestal een duur van 3
 maanden.

7. Gangbeeldanalyse
Bij problemen van het lopen worden video opnamen gemaakt. Het looppatroon wordt geanalyseerd door middel van vertraagde videobeelden. De ouders en het kind ontvangen de uitkomsten van de analyse samen met de video opnamen.

8. Steunzolen
Steunzolen aanmeten Groningen, Baflo, HarenOnvoldoende stabiliteit in de voet kan problemen veroorzaken bij het staan en lopen. De kinderfysiotherapeut kan dit bij ons in de praktijk beoordelen en indien nodig steunzolen maken. Indien steunzolen onvoldoende ondersteuning blijken te geven, verwijzen we door voor (semi-) orthopedische schoenen.

9. Onderzoek en behandeling Downsyndroom
Het kind wordt multidisciplinair (kinderfysiotherapie / logopedie / ergotherapie) behandeld.

10. Onderzoek en behandeling van kinderen met astma en inspanningsbenauwdheid

Kinderen die benauwd worden tijdens inspanning krijgen ademhalingsoefeningen waardoor weer met plezier gesport kan worden.

11. Spanningshoofdpijn
Kinderen wordt geleerd om ontspanningsoefeningen zelfstandig toe te passen.

12. Kinderen met kanker
Kinderen met kanker zijn vaak vermoeid en verliezen kracht en conditie door de ziekte en de medicatie. Door gerichte begeleiding en training kunnen de gevolgen beperkt blijven. Training van deze kinderen is van belang zodra de diagnose gesteld is.

13. Individueel afgestemd kinderfysiotherapeutisch onderzoek en behandeling
Het kind wordt gezien voor onderzoek en er wordt schriftelijk een individueel afgestemd behandelvoorstel gedaan en zal na instemming worden uitgevoerd.

Aanmelding kan via het formulier.